Công khai danh sách giáo viên nộp hồ sơ chuyển công tác trong phạm vi Tỉnh và danh sách viên chức giáo viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách năm 2018

Tên file: 2_Phu-luc-2_Danh-sach-vien-chuc-giao-vien-xin-chuyen-den-Huyen-Tam-Nong-2018.xls
Tải về

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông Công khai danh sách giáo viên nộp hồ sơ chuyển công tác trong phạm vi Tỉnh và danh sách viên chức giáo viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách năm 2018.

vui lòng Download nội dung đính kèm bên trên: