Đại hội Liên Đội trường THCS Phú Ninh.

Sáng ngày 27 tháng 09 năm 2018, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018- 2019 của Hội đồng Đội huyện Tam Nông. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường, Liên đội trường THCS Phú Ninh đã tiến hành Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.

Tại đại hội, các đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm về công tác học tập cũng như thực hiện các phong trào thi đua. Đại hội đã thống nhất cao và đưa dự thảo Chương trình thành nghị quyết Liên đội để cùng thực hiện.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học 2018 – 2019 có 17 đội viên. Đây là những bạn đội viên ưu tú, có đủ năng lực, hạnh kiểm tốt, yêu thích công tác Đội. Đại hội tin tưởng rằng với năng lực và sự nhiệt tình của mình, các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội khóa mới sẽ phát huy hết khả năng của mình để từng bước đưa Liên đội trường THCS Phú Ninh trở thành Liên đội ngày càng vững mạnh và đạt nhiều thành tích.

Hình ảnh của buổi đại Hội liên Đội:

IMG_20180927_100554

IMG_20180927_104322_1

Theo Bùi Trung Hậu – THCS Phú Ninh