Công khai phê huyệt mua sắm thiết bị lớp 1, 2, 6 tỉnh Đồng Tháp

Đăng ngày: 2022-08-03 10:39:00
Sửa ngày: 2022-08-03 10:39:00
Ngày ký: 13/06/2022
Ngày hiệu lực: 13/06/2022
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 608_QD-UBND-HC_13062022_Duan_Lop1.pdf
Kích thước: 687.41 KB
Tải về


Tên file: 609_QD-UBND-HC_13072022_Duan_Lop2.pdf
Kích thước: 688.50 KB
Tải về


Tên file: 610_QD-UBND-HC_13062022_Duan_TB_lop6.pdf
Kích thước: 688.68 KB
Tải về