Kế hoạch liên tịch bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục năm 2018

Đăng ngày: 2018-06-15 15:12:42
Sửa ngày: 2018-06-15 15:12:42
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: KH-chinh-tri-he-2018.pdf
Kích thước: 1.03 MB
Tải về


Vui lòng download file tài liệu bên trên.