Sở GDĐT công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đăng ngày: 2017-07-07 09:16:19
Sửa ngày: 2017-07-07 09:16:19
Ngày ký: 04/07/2017
Ngày hiệu lực: 04/07/2017
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: CV-congkhaidichvubuuchinhcongich.signed.pdf
Kích thước: 269.24 KB
Tải về