Sở GDĐT Đồng Tháp ban hành Tiêu chí thẩm định thi đua đối với các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ từ năm học 2016- 2017

Đăng ngày: 2017-06-07 15:41:24
Sửa ngày: 2017-06-07 15:41:24
Ngày ký: 06/06/2017
Ngày hiệu lực: 06/06/2017
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Tiêu-chí-xét-tặng-Cờ-thi-đua-Chính-phủ-từ-năm-học-2016-2017.pdf
Kích thước: 0
Tải về