Thông báo Số: 250/TB-PGDĐT.TCCB Về việc nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 năm 2018

Đăng ngày: 2018-03-19 09:55:58
Sửa ngày: 2018-03-19 09:55:58
Ngày ký: 19/03/2018
Ngày hiệu lực: 19/03/2018
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 2018-3-19_Thong-bao-nop-ho-so-nang-luong-truoc-thoi-han.doc
Kích thước: 38.00 KB
Tải về