Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2017-2019.

Nhằm sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả đạt được trong huyện, góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 15/5/2019 tại UBND huyện Tam Nông đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019.

Tham dự hội nghị có ông Lê Tùng Sỹ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Phan Văn Hợp – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Tam Nông cùng các đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ của huyện Tam Nông và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Hội nghị đã được xem phóng sự báo cáo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của huyện Tam Nông thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, sinh hoạt của các chi tổ hội, của các tổ chức đoàn thể. Qua đó đã phát hiện những mô hình hay các làm hiệu quả, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương và nhân rộng trong toàn huyện.

Đoàn ủy Công an huyện phát biểu tham luận

Đoàn ủy Công an huyện phát biểu tham luận

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của Đoàn ủy Công an huyện Tam Nông về một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham luận của ông Nguyễn Văn Ổn – hội viên Hội Nông dân xã Hòa Bình về công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới.

02

Phát biểu thảo luận tại hội nghị là ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế huyện Tam Nông, Đảng ủy xã Phú Thành B, Đảng ủy xã Phú Thọ chia sẻ, đánh giá những kết quả đạt được của các đơn vị và khó khăn trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, ông Lê Phước Hậu – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ những việc làm, những kết quả đạt được của ngành giáo dục cũng như các đơn vị trường học đã đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục huyện giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch thực hiện cho từng năm. Các đơn vị trường học lồng ghép, tích hợp những nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách vào các bộ môn trong nhà trường theo định hướng khung chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường đều bổ sung sách, báo tạp chí về Bác vào “Tủ sách Bác Hồ” để cho các giáo viên và học sinh nghiên cứu; thực hiện tốt việc kể chuyện tấm gương của Bác vào các ngày chào cờ đầu tuần. Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đến các đơn vị trường học để nắm lại những khó khăn của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để có những định hướng, hỗ trợ các trường học thực hiện tốt.

Tại hội nghị đã biểu dương 16 tập thể và 39 cá nhân, khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi sơ kết, đồng chí Phan Văn Hợp – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Tam Nông đã khen ngợi, biểu dương các tập thể và cá nhân của huyện Tam Nông đã có mô hình hay, cách làm hiệu quả, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã yêu cầu các chi, đảng bộ, các ngành, các cấp quan tâm thực hiện:

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộvà xác định là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Hai là,việc triển khai thực hiện các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bám sát gắn với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân, nội dung công việc phải cụ thể, tránh đưa ra nhiều lý luận hoặc sao chép lẫn nhau.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực; tạo sức lan tỏa, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc mà mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân phải học tập suốt đời, nó trở thành nhu cầu rèn luyện, nhu cầu tu dưỡng bản thân của mỗi cá nhân. Yêu quý Bác, học tập Bác, làm theo Bác, bền bỉ, cống hiến làm những việc giúp ích nước, lợi nhà.

Nguyễn Thị Thu Hương – MN Phú Cường