Hướng dẫn tính lương, phụ cấp với công chức từ 1/7

Tên file: sl-279-2018-6-signed-vp.pdf
Tải về

Ngày 31/5/2018, Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

4800

Ảnh minh họa – Internet

Từ 1/7/2018,  mức lương cơ sở của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công được điều chỉnh tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó, từ 1/7/2018, mức lương được xác định bằng lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hiện hưởng; phụ cấp được tính bằng mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở)…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.