MN Hoa Sen giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 cho cha mẹ học sinh.

Thực hiện theo Kế hoạch số 62/KHPH-MNHS-THPC1-THPC2 ngày 26
tháng 4 năm 2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giữa Trường
Mầm non Hoa Sen và Trường Tiểu học Phú Cường 1, Tiểu học Phú Cường 2.
Nhằm giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời về bộ sách giáo khoa lớp 1, đồng
thời giúp các cháu mẫu giáo 5 tuổi của Trường Mầm non Hoa Sen bước đầu làm
quen về tên loại, hình ảnh, màu sắc, ứng với từng quyển sách giáo khoa mà các
cháu chuẩn bị học ở năm học 2021 – 2022.
Vào lúc 7h 30 phút ngày 27/4/2021 Trường Mầm non Hoa Sen phối hợp với
Trường Tiểu học Phú Cường 2 tổ chức giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 cho 73
trẻ và 31 phụ huynh ở các điểm Tiểu học B, Gò Cát và điểm Hồng Kỳ của Trường
Mầm non Hoa Sen.
Về phía Trường Tiểu học Phú Cường 2 có: Thầy Lê Hoàng Quân – Phó
Hiệu trưởng và cô Trần Thị Tâm giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường 2 đến
tuyên truyền về Bộ sách giáo khoa lớp 1 cho các trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại các điểm
trường của Trường Mầm non Hoa Sen.

Thầy Lê Hoàng Quân – P.HT Trường TH Phú Cường 2 giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 cho phụ huynh và trẻ ở điểm Gò Cát - Trường MN Hoa Sen

Thầy Lê Hoàng Quân – P.HT Trường TH Phú Cường 2 giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 1 cho phụ huynh và trẻ ở điểm Gò Cát – Trường MN Hoa Sen

Qua một buổi phối hợp với Trường Tiểu học Phú Cường 2 giới thiệu về bộ
sách giáo khoa đã giúp cho cán bộ, giáo viên cũng như phụ huynh và trẻ của
Trường Mầm non Hoa Sen nắm được những nội dung cơ bản của bộ sách giáo
khoa lớp 1, giúp phụ huynh biết được những địa điểm đáng tin cậy để mua sách v
an tâm hơn trong việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 trong năm học 2021 –
2022.

c16

c17

Nguyễn Lâm Thi