Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông phát động “Nói không với rác thải nhựa”.

Ngày 07-10-2019  tại trường THCS Phú Ninh, lễ phát động “Nói không với rác thải nhựa” trong ngành giáo dục đào tạo huyện Tam Nông được tổ chức. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn huyện, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh trường THCS Phú Ninh tham dự.

pn2

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường, các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh và cộng đồng chung tay hành động “Nói không với rác thải nhựa” cụ thể qua các hoạt động như: tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; Thường xuyên phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa; Xây dựng và triển khai một số mô hình thu gom phân loại rác tại trường, mô hình tái chế tái sử dụng chất thải tiến tới không dùng sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại đơn vị.

pn1

Hưởng ứng lời kêu gọi, học sinh trường THCS Phú Ninh đã ký cam kết với Hiệu trưởng trường thực hiện nghiêm túc phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Sau lễ phát động điểm tại Trường THCS Phú Ninh, đồng loạt các trường còn lại sẽ thực hiện phát động tại đơn vị trong tháng 10-2019.

Ngọc Thảo