Nhân rộng mô hình “10 phút đọc sách đầu giờ” trường THCS Tân Công Sính.

Trưa ngày 26/9/2019 Trường THCS Tân Công Sính vui mừng đón tiếp phóng viên, biên tập chuyên mục Giáo dục và Đào tạo đài truyền hình Đồng Tháp về đưa tin mô hình tủ sách phụ huynh của Thư viện Trường THCS Tân Công Sính.

1

Với mục đích là mỗi phụ huynh học sinh tặng một quyển sách cho tủ sách phụ huynh để con em mình có nhiều sách mới đọc, học tập và nghiên cứu, thể hiện sự quan tâm đến việc đọc sách của các em học sinh từ phía phụ huynh học sinh.

2

Nhằm giáo dục học sinh góp một cuốn sách đọc thêm nhiều sách hay. Tạo một tủ sách gần gũi với học sinh. Luôn đổi mới nguồn tài liệu và đổi mới hình thức phục vụ. Học sinh có thể đọc sách ở mọi nơi dần dần hình thành thói quen đọc sách.

Thư viện phát động mô hình “10 phút đọc sách đầu giờ”: Trong 15 phút tập trung đầu giờ học sinh có 10 phút tự đọc sách ở tủ sách góc lớp và tủ sách phụ huynh.

Học sinh tự quản tủ sách của mình trong giờ ra chơi, khi ra về khóa cửa cẩn thận. Cuối tháng, cuối học kỳ sẽ luân chuyển sách sang các lớp kế bên để trao đổi. Cuối năm thu lại bảo quản cho năm sau tiếp tục.

Mô hình này thì học sinh rất thích thú, 100% học sinh đều được đọc sách. Tổng số tủ sách xây dựng là 4 tủ. Kinh phí là 3.600.000 đồng từ PHHS xã hội hóa. Sách PHHS tặng là 315 quyển. Học sinh là 422 quyển. Tổng giá trị xã hội hóa tính 30% giá bìa là 1.274.540 đồng.

3

4

Đây là mô hình hay được Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp chọn triển khai nhân rộng trong năm học 2019 – 2020.

Võ Trung Hiếu – THCS TCS