Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

       Thực hiện Công văn số 1181/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”.
Sáng ngày 18/10/2018, Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị có Ông Đặng Kim Hoàng – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; ông Lê Phước Hậu Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Phòng GD&ĐT.

                                   IMG_0039[1]

Ông Đặng Kim Hoàng – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị

          Hội nghị đã nghe bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng GD&ĐT trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, trong hai năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, tập thể Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã tập trung lãnh đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Mỗi công chức, viên chức và người lao động (CCVC) của ngành đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên động lực cao đối với từng CCVC, đảng viên trong rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đa số CCVC, đảng viên đã xây dựng cho mình cách làm việc khoa học, nền nếp, đặc biệt là các cán bộ, lãnh đạo đã làm tốt vai trò nêu gương, phong cách làm việc dân chủ, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như việc xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số ít CCVC còn chung chung, chưa sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; Việc đánh giá, phát hiện và kịp thời biểu dương những gương CCVC thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên,…

                                 IMG_0032[1]

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng GD&ĐT trình bày
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện báo cáo, trong đó các ý kiến tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý CCVC, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị; kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, làm qua loa đại khái, hình thức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc của mỗi CCVC, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…
Để ghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong quá trình 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phòng GD&ĐT tặng thưởng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc.

IMG_0041[1]

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng

         Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là dịp để mỗi CCVC, đảng viên trong toàn ngành cùng nhìn lại những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

Quang Trung./.