Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông kiểm tra chuyên ngành đối với trường Mầm non Phú Cường

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-PGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành đối với trường Mầm non Phú Cường. Ngày 12 tháng 01 năm 2022 Trường Mầm non Phú Cường đã đón tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông. Đoàn kiểm tra do bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông làm trưởng đoàn và cùng với 11 thành viên trong đoàn kiểm tra.

Đại diện đoàn kiểm tra bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông – trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua quyết định kiểm tra và phân công các thành viên trong đoàn thực hiện kiểm tra các nội dung sau: Việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học; công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà; Công tác quản lý, khai thác sử dung thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi trẻ em, Phòng Kidsmart; Việc thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng, trình độ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định; việc đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm; Việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non tại đơn vị;  Thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục, sinh hoạt tổ chuyên môn; công tác quản lý bán trú; Việc ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học.

1. Cô Mộng Tuyền thông qua quyết định

Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông thông qua Quyết định và phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã được nghe bà Nguyễn Thị Thu Hương– Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

2. Cô Thu Hương phát biểu ý kiến khó khăn

Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường MN Phú Cường thông qua tóm tắc báo cáo và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ năm học trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Sau khi kiểm tra đoàn đã nhận xét rút kinh nghiệm rất là thân thiện và nhiệt tình cho từng bộ phận phụ trách các nội dung kiểm tra, cho nhà trường để nhà trường, giáo viên rút kinh nghiệm những tồn tại thiếu sót và khắc phục, chỉnh sửa, thực hiện kịp thời.

3. Đoàn nhận xét kiểm tra hồ sơ

Các thành viên trong đoàn kiểm tra nhận xét rút kinh nghiệm cho nhà trường

Trong buổi tổng kết đoàn kiểm tra bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông – trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, biết bảo quản tốt đồ dung, đồ chơi ngoài trời, qua đó định hướng nhà trường cần phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục hạn chế đặc biệt cần quan tâm đến công tác tương tác phối hợp với phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trẻ chưa đến trường, các giáo viên cần nắm rõ các mục tiêu đến thời điểm hiện tại đã phối hợp với phụ huynh được bao nhiên còn lại bao nhiêu để có hướng thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn.

4. Cô Mộng Tuyền nhận xét phát biểu chỉ đạo

Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông nhận xét và phát biểu chỉ đạo

Kết thúc buổi kiểm bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp đồng thời nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế tồn tại để nhà trường ngày một phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong tình hình dịch COVID-19.

 

                                                   Võ Thị Diễm – PHT Trường Mầm non Phú Cường