Tập huấn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục bậc mầm non.

Theo Công văn số 184/PGDĐT-GDMNcủa Phòng Giáo dục và Đạo tạo Tam Nông từ ngày 01-02/3/2019, Hội đồng tự đánh giá của các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Tam Nông đã tham gian tập huấn công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Báo cáo viên là Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo đã triển khai và hướng dẫn cho các trường những nội dung:

Triển khai Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

pc1

Hướng dẫn quy trình xây dựng nội hàm.

Hướng dẫn cách thực hiện viết phiếu tự đánh giá từng tiêu chí, viết và hoàn thành báo cáo tự đánh giá của trường.

Thực hành viết phiếu tự đánh giá của tiêu chí cụ thể (theo phân công của Ban Tổ chức).

Hoàn thiện bài thực hành, trình bày kết quả kế hoạch thực hiện theo yêu cầu bài thực hành và thảo luận.

Các trường đã tích cực nghiên cứu các nội dung, thực hành các bài tập theo yêu cầu của ban tổ chức, trình bày kết quả thực hành phiếu phân tích tiêu chí và viết phiếu đánh giá tiêu chí sau đó đã được báo cáo viên góp ý, hướng dẫn hoàn thiện bài tập.

pc2

Qua buổi tập huấn đã giúp cho các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện cũng như hội đồng tự đánh giá của các trường nắm vững hơn về thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là việc thực hiện báo cáo tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục được thuận lợi hơn. Sau buổi tập huấn, các trường tập trung thực hiện việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của trường và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 15/3/2018.

Nguyễn Thị Lời