Tập huấn trực tuyến hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Thực hiện theo Kế hoạch số 1092/ PGDĐT-CMNV, ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà; thông qua hình ảnh, đoạn video; hình thành các nhóm qua Zalo, Facebook, Youtube… giữa giáo viên và cha mẹ trẻ để chia sẻ, tư vấn việc nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà; phân công giáo viên phụ trách nhóm,
lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian trẻ ở nhà phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 14-15/12/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

Tham dự buổi tập huấn có Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng PGDĐT, bà Nguyễn Xuân Đào- Chuyên viên PGDĐT và các cán bộ quản lý và giáo viên của 15 trường mầm non trên địa bàn huyên Tam Nông.

z3023789398538_d29c29b2bfb130b6cac5d771ac9a074a

Hình ảnh đại biểu tham dự tập huấn

Trong buổi tập huấn các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của 15 trường trong huyên đã được nghe báo cáo viên chia sẽ các nội dung: Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non tại gia đình; Hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một; Hướng dẫn cha mẹ tổ chức hoạt động giáo dục qua chơi cho trẻ tại nhà; Hướng dẫn lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non; Hướng dẫn xây dựng video và sử dụng công nghệ tương tác hỗ trợ cha mẹ trẻ.

z3023789402142_6173ec4d0488f0cf918b827547f7bc62

z3023794055915_5f4e700a8ac6393cd4a4ddf98972b7c3

Hình ảnh báo cáo viên chia sẽ các nội dung trong buổi tập huấn

Cuối buổi tập huấn Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng PGDĐT chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tạo môi trường lành mạnh, an toàn lồng ghép vào kế hoạch phát triển nhà trường; chú ý thường xuyên tương tác tuyên truyền đến phụ huynh chú ý quan tâm đến những trẻ cha mẹ không có điện thoại thông minh để tuyên truyền tài liệu giấy kịp thời; thực hiện tốt việc lựa chọn các mục tiêu, nội dung trong Chương trình giáo dục mầm non để tuyên truyền phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà; quan tâm giáo dục tình cảm cho trẻ, tùy vào địa phương, nhóm lớp lồng ghép giáo dục cho phù hợp; trước khi đón trẻ trở lại trường nhà trường tạo môi trường phải đảm bảo an toàn đẹp mắt, thu hút trẻ và các trường phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

z3024346827462_aea5132390b85a9a5134db37c518d7c0

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng PGDĐT phát biểu chỉ đạo

Võ Thị Diễm – PHT