Tập huấn trực tuyến về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non

Thực hiện Công văn số 1399/SGDĐT-GDMNTH ngày 07 tháng 10 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức tập
huấn trực tuyến về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục
mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí v
giáo viên mầm non; Công văn số 850/PGDĐT-CMNV V/v Tổ chức “Tập huấn trực tuyến về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non” ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2021;

Nhằm hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non trong toàn Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14, 15 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn trực tuyến về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non”.

Thời gian tổ chức (2 ngày) bắt đầu vào lúc: 7h30 phút ngày 14/10/2021.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Sở GDĐT với sự tham dự của 432 đại biểu. Tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT có ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc, Sở GDĐT; bà Nguyễn Thị Thu Hương – Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp (là khách mời tham gia báo cáo viên cho lớp tập huấn); lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học; đại biểu tham dự tại các huyện, thành phố gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non các Phòng GDĐT; cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán thuộc các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp -Khách mời tham gia báo cáo viên cho lớp tập huấn tại điểm cầu Sở GDĐT

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp -Khách mời tham gia báo cáo viên cho lớp tập huấn tại điểm cầu Sở GDĐT

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên chia sẻ nhiều nội dung hết sức quan trọng và nhiệt tình với những nội dung như sau:

1) BSCKI. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp báo cáo 2 nội dung: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non; Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng dịch COVID-19 tại cơ sở GDMN.

2) Bà Huỳnh Kim Vui – Phó Trưởng phòng, Phòng GDMNTH báo cáo 2 nội dung: Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung; Hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung; Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1.

3) Bà. Nguyễn Mai Phương – Phó Trưởng phòng, Phòng TCCB báo cáo 2 nội dung: Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.

4) Bà Huỳnh Thị Tuyết Hương – Chuyên viên, Phòng GDMNTH báo cáo 2 nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.

Sau những nội dung chia sẽ nhiệt tình của báo cáo viên là phần giải đáp các ý kiến chia sẻ và thảo luận sôi nổi của đại biểu về các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn.

Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc, Sở GDĐT cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hương – Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã nhận lời mời tham gia báo cáo viên cho lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, Ông xác định tầm quan trọng trong nhiệm vụ thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non năm học 2021 – 2022. Ông đề nghị học viên tham gia lớp tập huấn với tinh thần học tập nghiêm túc, đúng thời gian, thành phần, đủ số lượng và chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị, đường truyền, đảm bảo nghe, nhìn tốt trong suốt quá trình lớp tập huấn diễn ra; tích cực trao đổi, tương tác với báo cáo viên khi được báo cáo viên yêu cầu phát biểu. Đối với Phòng GDĐT, sau lớp tập huấn này, Phòng GDĐT cần xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn triển khai đại trà đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non (công lập và ngoài công lập) chậm nhất ngày 30 tháng 10 năm 2021. Phòng GDĐT gửi kế hoạch tổ chức tập huấn về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học) chậm nhất ngày 20 tháng 10 năm 2021./.

Nguyễn Thị Hồng Nhung – GV Tổ Khối Lá Trường MN Hòa Bình