Tập huấn trực tuyến về việc hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Thực hiện Công văn số 1054/PGDĐT-CMNV ngày 29 tháng 11 năm
2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông về việc tổ chức tập
huấn trực tuyến hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
Nhằm hướng dẫn thực hiện tốt công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình phân tích, thu thập, xử lí, mã hóa minh chứng cụ thể, nhanh gọn, chính xác, hiệu quả, vận dụng những kiến thức, phân tích, đánh giá, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và triển khai các hoạt động sau đánh giá trong toàn huyện Tam Nông vào ngày 07 tháng 12 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn trực tuyến về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non”.
Thời gian tổ chức (1 ngày) bắt đầu vào lúc: 7h30 phút ngày 07/12/2021.
Lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Phòng GDĐT với sự tham dự của Thành viên Hội đồng tự đánh giá của 16 trường mầm non. Tham dự tại điểm cầu Phòng GDĐT có Bà Lê Thị Mông Tuyền – Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT; Bà Nguyễn Xuân Đào – Chuyên viên Phòng GDĐT huyện Tam Nông.

 

Trong ngày tập huấn, các đại biểu được nghe Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT – Báo cáo viên chia sẻ nhiều nội dung hết sức quan trọng và nhiệt tình với những nội dung cụ thể như sau:
1) Thực trạng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non trên địa bàn huyện.
2) Kĩ thuật thu thập, xử lí, phân tích tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục, sử dụng, lưu trữ và bào quản minh chứng.
3) Cách viết phiếu đánh giá tiêu chí (mô tả hiện trạng, cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến, đánh giá tiêu chí và thực hành viết phiếu đánh giá tiêu chí).
Sau những nội dung báo cáo viên chia sẽ là ý kiến thảo luận từ các đơn vị và được báo cáo viên giải đáp các ý kiến của đại biểu về các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn.

0001

Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn
Quan trọng hơn, bà Lê Thị Mộng Tuyền sau phần giải đáp ý kiến các trường là phần định hướng sâu sắc đến các trường. Chỉ đạo các thành viên Hội đồng tự đánh giá các trường ngồi lại rà soát từng chỉ báo của tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn từ đó xác định mức đạt của nhà trường và có kế hoạch xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, chủ động tham mưu các cấp lãnh đạo về các hạng mục cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện, các giải pháp phù hợp để đảm bảo các điều kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19 đúng tiến độ.
Nguyễn Thị Bích – Giáo viên Tổ Khối Lá Trường MN Hòa Bình