Tập thể giáo viên khối 1 trường TH An Long A nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 theo CTGDPT 2018.

Thực hiện việc lựa chọn bộ sách giáo khoa (SGK) tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp và Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông, Ban giám hiệu nhà trường cùng tất cả giáo viên nhà trường, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1 đã có sự chuẩn bị rất chủ động. Với phương châm nghiên cứu thật sâu, nắm thật chắc để lựa chọn SGK lớp 1, ngay từ khi nhận được bộ sách giáo khoa mới lớp 1, nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn cùng các giáo viên trong trường nghiên cứu về các bộ sách giáo khoa mới lớp 1. Yêu cầu mỗi giáo viên phải tự nghiên cứu và ghi chép lại nội dung nghiên cứu theo các yêu của Phòng GDĐT.

Trên cơ sở tiếp thu những ưu điểm của từng bộ sách đã được các nhà xuất bản giới thiệu trong các buổi hội nghị trực tuyến thời gian qua, trong suốt thời gian nghỉ dạy học phòng dịch covid-19, giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1 của trường đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, lựa chọn ở nhà và tập trung tại trường một cách rất nghiêm túc.

1

Tên 5 bộ sách SGD yêu cầu nghiên cứu lựa chọn gồm:

  1. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
  2. Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  3. Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  4. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

5. Bộ sách Cánh Diều – Nhà xuất bản Đại học sư phạm

Bên cạnh việc nghiên cứu, lựa chọn SGK, giáo viên khối 1 còn tích cực tham gia vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ góp phần phòng chống dịch Covid-19.

3

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BGH cùng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1 sẽ sớm hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa vào đầu tháng 3/2020.

Đỗ Công Cường