Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ giao lưu với học sinh Tiểu học Phú Hiệp B

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 12/01/2020, Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ đã phối hợp với xã Đoàn Phú Hiệp đã đến Giao lưu với học sinh tặng quà, hát, tổ chức trò chơi cho các em học sinh .Đến 16 giờ Đoàn Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ đã sinh hoạt học Tiếng Anh cho học sinh.Ngày 13/1/2020 Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ sơn lại tường vẽ tranh mặt trước tường trường.Ngày 14/1/2020 sơn sữa cổng trường. Thay mặt đoàn, Thầy Huỳnh Hồng Đức– Hiệu trưởng nhà trường , đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng cảm ơn đối với Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ đã giúp đỡ nhà trường tạo vẽ mĩ quan sạch đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh niên tình nguyện Trường Đại học mở TPHCM Khoa ngoại ngữ đã thực hiện:

1

2

3

4

Nguyễn Duy Thanh