THCS Tràm Chim tổ chức hội giảng dạy học STEM.

Thực hiện theo Công  Số: 1158/PGDĐT-CMNV.TH CS Tam Nông, ngày 28 tháng 9 năm 2018 V/v hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM trong trường phổ thông năm học 2018-2019 và Kế hoạch Số: 02/KH-TSĐ, ngày 06 tháng 01 năm 2019 của tổ Sử-Địa trường THCS Tràm Chim.

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, tại phòng Bộ môn Sử-Địa trường THCS Tràm Chim. Cô Nguyễn Thị Bích Như  (GV dạy Địa lí) đã tiến hành tiết dạy học STEM với nội dung Địa lí 9: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tt).

tc3

Tiết dạy diễn ra đúng yêu cầu, nội dung và trình tự của tiết dạy STEM. Trước tiên: Giáo viên giới thiệu về nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của các nhóm và yêu cầu đối với các nhóm.

Đại diện học sinh các nhóm lần lược trình bày kết quả tìm tòi nghiên cứu của nhóm mình. Các nhóm nhận xét kết quả nhóm bạn. Giáo viên đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm.

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

Kết quả: Học sinh nắm được tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cụ thể hơn đế án phát triển du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim, học sinh biết được và giới thiệu quảng bá hình ảnh Vườn Quốc gia Tràm Chim

Qua tiết dạy ngoài nội dung kiến thức bổ ích từ thực tế từ bài dạy, học sinh còn rèn được kỹ năng giao tiếp và hợp tác, tự tin khi trình bày sản phẩm của nhóm mình, biết ứng dụng CNTT vào việc học tích cực,…

Trần Văn Sang