THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

Tên file: 5-THONG-BAO-DANH-MUC-TAI-LIEU.signed.pdf
Tải về
Tên file: 5.2.Tin-hoc.rar
Tải về
Tên file: 5.1.Tai-lieu-Tieng-Anh2018.pdf
Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NÔNG

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp  từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm