Thông báo thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019

Tên file: DANH-BA-DIEN-THOAI-NGANH.xls
Tải về
Tên file: 170TCCB.pdf
Tải về

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Thông báo thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 như sau:

  1. Các ông bà trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019 theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019 liên hệ Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông để nhận quyết định tuyển dụng và phân công nhiệm sở;
  2. Thời gian nhận bắt đầu từ 14h ngày 03/6/2019.
  3. THời gian trình diện đơn vị công tác chậm nhất ngày 05/6/2019. (Liên hệ trước với HIệu trưởng đơn vị qua danh bạ gửi kèm)
  4. Đính kèm danh sách theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện.