THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019

Tên file: 1_Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-phong-van.doc
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng  viên chức Ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019  

Vui lòng xem file đính kèm bên trên

Trân trọng!