THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

Tên file: 2-THONG-BAO-TUYEN-DUNG-2018.doc
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

          Căn cứ Công văn số 100/SNV-CCVC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông;

          Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vào công tác tại các điểm trường trên địa bàn như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu cần tuyển: 40 viên chức, chia ra:

– Các vị trí giáo viên Mầm non, tuyển 32 giáo viên.

– Các vị trí giáo viên THCS, tuyển 08 giáo viên gồm: 02 Sinh học; 02 Giáo dục công dân; 02 Tin học, 02 Tiếng Anh.

2. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 22/02/2019. Kết thúc nhận hồ sơ lúc: 17giờ 00 ngày 22/02/2019.

3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, khóm 2, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại:  (0277). 3507828.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm./.