THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC GÓP PHẦN HIỆU QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “03 SẠCH” TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 56/KH-THHBB ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc phát động phong trào thi đua “03 Sạch” trong đơn vị từ năm học 2018-2019;

Nhằm mục đích tạo vẽ mĩ quan, bóng mát, sân chơi cho các em học sinh thuộc điểm phụ ấp 5. Qua tham mưu, đề xuất của các giáo viên điểm phụ ấp 5, BGH nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện vận động xã hội hóa giáo dục (XHHGD) để thực hiện làm mái che cho học sinh có sân chơi, bãi tập an toàn và tạo vẽ mĩ quan cho nhà trường. Sau thời gian vận động XHHGD từ phụ huynh và quý mạnh thường quân gần xa, các ban ngành đoàn thể đến ngày 24/3/2019 vận động được tổng số tiền là: 12.300.000 đồng

Từ nguồn vận động xã hội hóa này vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2019, Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối họp với PHHS thực hiện lắp ráp mái che trong khu vực sân trường điểm phụ ấp 5, nhằm mục đích tạo nơi thoáng mát cho các em học sinh học tập và vui chơi.

Tổng kinh phí chi cho công trình là 12.800.000 đồng, gồm:

Sắt hộp + Lưới mát và vật dụng khác: 11.400.000 đồng.                                              Công thợ chính (4 ngày công)                              1.400.000 đồng

Tổng cộng:                                                           12.800.000 đồng.

(Mười hai triệu tám trăm ngàn đồng chẳn)

Ngoài ra, còn có sự đóng góp hơn 15 ngày công lao động của CB-GV-NV và phụ huynh học sinh của điểm trường.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 25/3/2019.

hb1hb2

Sau khi thực hiện xong công trình lắp ráp mái che tạo bóng mát sân trường thì vào lúc 10h15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2019 các đồng chí là Đoàn viên thuộc chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Hòa Bình B đã thực hiện công trình vẽ sân chơi với 2 mô hình trò chơi là: Cò chẹp và Ô ăn quan cho các em học sinh.

hb3hb4

TH Hòa Bình B