Trường Mầm non Phú Cường triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thực hiện theo công văn số 1224/SGDĐT-CTTT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở GDĐT về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Trường Mầm non Phú Cường tiến hành triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên để tham gia thi.

Đến thời điểm hiện tại có 23/23 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia thi.

h5

Cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia thi trực tuyến

Bên cạnh đó nhà trường đã tuyên truyền đến tất cả quý phụ huynh của nhà trường qua hình thức: trên cổng thông tin điện tử và Website của cơ quan, Zalo, meseger, yaho, fabook,….. để cùng tham gia thi thông qua đường link https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Thời gian: (thi Tuần, thi Tháng) bắt đầu từ 00h ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến 23h59’ ngày 06 tháng 10 năm 2021.

h4

Võ Thị Diễm