Trường Mầm non Sen Hồng tiếp đoàn Đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm thực hiện đánh giá ngoài đối với trường Mầm non Sen Hồng đúng quy trình đánh giá ngoài theo Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non và xác định mức đạt được của trường đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Mầm non Sen Hồng huyện Tam Nông đã đón và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục mức độ 2 và công nhận duy trì Chuẩn quốc gia Cấp độ 1.

q15

Đoàn tiến hành đi khảo sát thực tế môi trường bên ngoài và gặp gỡ trao đổi với các thành viên của Hội đồng tự đánh giá để làm rõ thêm 1 số nội dung trong báo cáo đồng thời Đoàn đánh giá ngoài cũng chia sẻ một số nội dung giúp nhà trường tiếp tục phát huy những điểm mạnh và hoàn thiện những mặt còn tồn tại để phấn đấu tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Sau một ngày làm việc đoàn đánh giá ngoài nhận định nhà trường đã triển khai tự đánh giá đúng theo trình tự các bước; mức độ đánh giá phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, Qua đánh giá nhà trường đã nghiêm túc nhìn nhận điểm mạnh của trường và những mặt còn hạn chế thì được phân tích kỹ để xây dựng kế hoạch hành động, cải tiến nhằm khắc phục những điểm yếu để từng bước nâng chất lượng giáo dục của trường ngày càng hoàn thiện, đảm bảo đủ quy trình.

q16

Kết luận buổi làm việc thầy Nguyễn Minh Tâm – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – Trưởng đoàn yêu cầu nhà trường cần tập trung thực hiện các nội dung công việc như sau

– Xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế thiếu sót mà đoàn góp ý trong thời gian sớm nhất; phấn đấu khắc phục những chỉ số, những tiêu chí chưa đạt; tiếp tục phấn đấu để trong thời gian tới nhà trường đạt ở cấp độ cao hơn.

– Công khai báo cáo tự đánh giá đã hoàn chỉnh trên website của trường. Phân công cán bộ tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình tự đánh giá, đặc biệt là việc thu thập thông tin, minh chứng hằng năm cho chu kỳ tiếp theo.

– Chú trọng công tác đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

Ngoài ra thầy Nguyễn Minh Tâm – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp còn đánh giá cao tập thể nhà trường đoàn kết, môi trường thân thiện. Qua nhận xét đánh giá các mặt hoạt động của Trường Mầm non Sen Hồng đạt được trong 5 tiêu chuẩn Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường chuẩn theo đúng lộ trình, phấn đấu xây dựng trường học có chất lượng giáo dục ngày càng cao, tạo niềm tin đối với cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của Đoàn khắc phục hạn chế, duy trì và phát huy điểm mạnh đã đạt được. Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học những năm học sau để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang