TRƯỜNG MẦM NON TRÀM CHIM THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2021

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và được thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển: Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, bình đẳng trong thù lao công việc, bình đẳng trong viêc hưởng thụ các thành quả, bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội ( bình đẳng trong tiếng nói).

tc1

Thực hiện Công văn số 977/PGDĐT-VSTBPN, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tam Nông về việc triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó  với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021. Trường Mầm non Tràm Chim xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó  với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021. Nhằm để tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ. Trường Mầm non Tràm Chim thực hiện tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 với các nội dung như sau:

– Ngày 12 tháng 11 năm 2021 nhà trường thực hiện treo băng rol tuyên truyền trước sân trường với khẩu hiệu “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”.

– Tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, qua nhóm zalo từng nhóm lớp về các nội dung liên quan đến chủ đề của “Tháng hành động năm 2021”; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vai trò của việc tăng quyền; tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

– Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng
cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.

– Nắm bắt kịp thời thông tin phụ huynh và trẻ của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp.

Ngoài ra nhà trường thực hiện một số giải pháp tuyên truyền cách phòng tránh bạo lực học đường tại đơn vị như sau:

* Đối với trẻ:

– Tích cực rèn luyện kĩ năng sống, ngoan ngoãn lễ phép với ông bà, ba mẹ, với cô giáo và người lớn.

– Dạy trẻ biết thực hiện tốt nội quy trường lớp.

– Dạy trẻ tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực.

– Dạy trẻ học cách kiềm chế cảm xúc.

* Đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục:

– Tích cực hoàn thiện bản thân rèn luyện kĩ năng sống và đưa nội dung lồng ghép dạy kĩ năng sống vào nhà trường.

– Tổ chức các hoạt động sân trường, hoạt động tình nguyện mang tính hướng thiện và định hướng nhân cách cho học sinh, giúp trẻ phát huy những đức tính tốt đẹp trong bản thân.

* Đối với cha mẹ trẻ

– Ba mẹ cần tạo ra một môi trường sống lành mạnh, yêu thương cho con cái.

– Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên phụ trách nhóm lớp để kịp thời nắm bắt tình hình học tập của các cháu tại nhóm lớp.

* Đối với giáo viên

– Thường xuyên quan tâm, theo dõi và nắm bắt tình hình của  trẻ trong lớp mình phụ trách hoặc tham gia giảng dạy đặc biệt là giáo viên phụ trách nhóm lớp tham gia kĩ năng sống.

– Tạo môi trường lớp học và môi trường học tập thân thiện, lành mạnh.

– Phối hợp với gia đình và nhà trường để quan tâm và hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc của trẻ.

Qua chủ đề này nhà trường xin gửi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ những thông điệp tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 sau:

 1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
 2. Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
 3. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
 4. Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.
 5. Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
 6. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
 7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.
 8. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
 9. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
 10. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
 11. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.
 12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.
 13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
 14. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.
 15. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
 16. Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trần Thị Thúy Kiều