Trường Mần non An Long đạt kiểm định cấp độ 2, duy trì chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2021, trường Mầm non An Long huyện Tam Nông đón Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục mức độ 2 và cộng nhận duy trì Chuẩn quốc gia Cấp độ 1.

Đến dự buổi làm việc có các ông, bà:

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp:  Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – Trưởng đoàn;  Cùng các thành viên trong đoàn kiểm định.

* Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông có ông Lê Thanh Long – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông; Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông; Bà Nguyễn Xuân Đào – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông.

* Về phía lãnh đạo địa phương: Bà Ngô Thị Hồng Phương –Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Long.

* Về phía nhà trường: Bà Nguyễn Thị Tuyền – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá cùng các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá.

* Đại diện CMHS: ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng ban Đại diện CMHS.

Phát biểu của ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc SGDĐT

Phát biểu của ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc SGDĐT

Đoàn đã khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại Trường Mầm non An Long, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp; Xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động của nhà trường; Gặp gỡ phỏng vấn cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường, Đoàn đã nhận xét đánh giá các mặt hoạt động của Trường Mầm non Mầm Non An Long đạt được trong 5 tiêu chuẩn theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Trên cơ sở đó, Đoàn đánh giá ngoài nêu ra những điểm mạnh, hạn chế cụ thể cho từng tiêu chuẩn và tư vấn cho nhà trường nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà Lê Thị Mộng Tuyền phát biểu ý kiến

Bà Lê Thị Mộng Tuyền phát biểu ý kiến

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường chuẩn theo đúng lộ trình, phấn đấu xây dựng trường học có chất lượng giáo dục ngày càng cao, tạo niềm tin đối với cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của Đoàn khắc phục hạn chế, duy trì và phát huy điểm mạnh đã đạt được. Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học những năm học sau để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Tuyền đại diện nhà trường ghi nhận góp ý của đoàn

Bà Nguyễn Thị Tuyền – HT, đại diện nhà trường ghi nhận góp ý của đoàn

Nhà trường trân trọng cảm ơn góp ý của Đoàn và sự giúp đỡ, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, sự phối hợp của các ban ngành để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

Pham Thị Thuỳ Dương