Quyết định công khai dụ toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023

Đăng ngày: 2024-02-23 16:11:33
Sửa ngày: 2024-02-23 16:11:33
Ngày ký: 07/02/2024
Ngày hiệu lực: 07/02/2024
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: cong-khai-qt-2023-1.pdf
Kích thước: 2.21 MB
Tải về


Tên file: cong-khai-qt-2023.pdf
Kích thước: 2.21 MB
Tải về