Phòng GD&ĐT Tam Nông       Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp         ĐT:(0277) 3 507828        Email: pgd.tamnong.dongthap@moet.edu.vn

Mầm non Tràm Chim thực hiện tốt hội thi trang trí lớp đầu năm học 2018 -2019

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

Trường THCS Tràm Chim tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức năm học 2018-2019

Trường TH Tân Công Sính B thực hiện tốt công tác an toàn cho học sinh vùng lũ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông tập huấn phần mềm quản lý thư viện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới hướng dẫn tài trợ cho các cơ sở giáo dục

NewPicture2

BGD_OK_1