Quyết định công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quí II năm 2024

Đăng ngày: 2024-07-03 22:51:16
Sửa ngày: 2024-07-03 22:51:16
Ngày ký: 03/07/2024
Ngày hiệu lực: 03/07/2024
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 103-QUYET-DINH-CONG-KHAI-nsnn-QUY-II-2024.pdf
Kích thước: 912.30 KB
Tải về