PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG: 02773.827211

 

Ảnh đại diện Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Mail
 Lê Phước Hậu-PGD (1)  Lê Phước Hậu  

Trưởng phòng;

 

 

lephuochau.pgd.tamnong@gmail.com

0987 580 340

 20170629_085811  Lê Thanh Long  

Phó Trưởng phòng;

 

lethanhlong79@gmail.com

0913 843 992

 co tuyen.  Lê Thị Mộng Tuyền  

Phó Trưởng phòng;

 

mongtuyen.pgd.tamnong@gmail.com

0904 353 413

Máy thường trực 02773.828 211   Fax:  02773.828 382
 Email: pgd.tamnong.dongthap@moet.edu.vn
Cán bộ, công chức đơn vị

Lĩnh vực phụ trách/Điện thoại

 Phụ trách  Cơ quan  Di động
 
Nguyễn Ngọc Thiên Trung  Văn thư 02773 827211 0166 676 2332
Hà Thị Như Huỳnh  KT Trưởng 02773 827211 0937 670 223
Huỳnh Văn Phất  CB Tổ chức  0984 162 103
Nguyễn Thị Thuý Hằng  Phong trào 0166 4444 616
Phan Phước Sang  CM Tiểu học 0919 879 113
Nguyễn Xuân Đào  CM Mầm non   0868526521
Nguyễn Ngọc Lợi  CM THCS   0972735737
Huỳnh Thanh Sang  Tổng hợp – XD   0977 859 517