Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tham dự thi tuyển vòng 2

Đăng ngày: 2023-01-13 14:22:12
Sửa ngày: 2023-01-13 14:22:12
Ngày ký: 13/01/2023
Ngày hiệu lực: 13/01/2023
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-thi-1.pdf
Kích thước: 603.26 KB
Tải về