Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
531/PGDĐT-VP29/06/2017Phòng GDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường khai thác cổng thông tin điện tử Tải về
505/KH-PGDĐT-TH20/06/2017Phòng Giáo dục Đào tạoKế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên năm học 2017-2018 cấp Tiểu học Tải về
Số 83/SGDĐT-GDMNTH17/08/2022Sở GDĐTHướng dẫn chuyên môn tiểu học năm học 2022-2023 Tải về