Quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024

Đăng ngày: 2024-02-23 16:40:10
Sửa ngày: 2024-02-23 16:40:10
Ngày ký: 29/12/2023
Ngày hiệu lực: 29/12/2023
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: cong-khai-du-toan-dau-nam-2024.pdf
Kích thước: 1.46 MB
Tải về