Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
637/QĐ-UBND26/06/2019UBND tỉnh Đồng ThápBộ thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT năm 2019 Tải về
257/QĐ-UBND-HC17/09/2018UBND huyện Tam NôngCông bố thủ tục hành chính mô hình hẹn giờ Tải về
1239/SGDĐT17/08/2017Sở GDĐTHướng dẫn thủ tục chuyển trường từ năm học 2017-2018 Tải về
07/08/2019Phòng GDĐTDanh sách cơ sở Dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Tam Nông Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThủ tục chuyển trường Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCấp bản sao bằng Tốt nghiệp THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTChỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCấp phát bằng Tốt nghiệp bổ túc THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCấp phát bằng Tốt nghiệp THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCho phép Trung tâm VH-HTCĐ hoạt động trở lại Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTGiải thể Trung tâm VH-HTCĐ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTĐình chỉ hoạt động Trung tâm VH-HTCĐ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThành lập Trung tâm Văn hóa - HTCĐ xã, thị trấn Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThành lập trường THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTĐình chỉ hoạt động trường THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCho phép trường THCS hoạt động trở lại sau khi đình chỉ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTGiải thể trường THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTSáp nhập, chia tách trường THCS Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThành lập trường Tiểu học Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTGiải thể trường Tiểu học Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTĐình chỉ hoạt động trường Tiểu học Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại sau khi đình chỉ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTSáp nhập, chia tách trường Tiểu học Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTCho phép trường mầm non hoạt động trở lại sau khi đình chỉ Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTThành lập trường mầm non Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTSáp nhập, chia tách trường mầm non Tải về
04/7/2013Phòng GDĐTGiải thể hoạt động trường mầm non Tải về
174/SGDĐT-VP04/07/2017Sở GDĐTSở GDĐT công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tải về
04/07/2013Phòng GDĐTĐình chỉ hoạt động trường mầm non Tải về