Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
257/QĐ-UBND-HC17/09/2018UBND huyện Tam NôngCông bố thủ tục hành chính mô hình hẹn giờ Tải về
1239/SGDĐT17/08/2017Sở GDĐTHướng dẫn thủ tục chuyển trường từ năm học 2017-2018 Tải về
07/08/2019Phòng GDĐTDanh sách cơ sở Dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Tam Nông Tải về
174/SGDĐT-VP04/07/2017Sở GDĐTSở GDĐT công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do các đơn vị nhập dữ liệu sai hoặc do cải chính hộ tịch từ năm 2006 trở về sau) Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Tải về
1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápTên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Tải về
1536/QĐ-UBND-HC03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápDanh mục thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT 2020 Tải về