Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông năm 2022

Đăng ngày: 2023-01-19 19:46:27
Sửa ngày: 2023-01-19 19:46:27
Ngày ký: 19/01/2023
Ngày hiệu lực: 19/01/2023
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Copy-of-1-04.-Cong-nhan-ket-qua-ky-thi-tuyen-vien-chuc-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-nam-2022-1.pdf
Kích thước: 604.49 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-1-04.-DS-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-kem-Quyet-dinh-1.pdf
Kích thước: 558.71 KB
Tải về