20170713_163349

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông tại đường cách Mạng Tháng Tám, Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Toàn huyện có 46 trường trực thuộc, trong đó có 16 trường Mầm non, mẫu giáo; 20 trường Tiểu học, 02 TH&THCS, 08 trường THCS.