Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
531/PGDĐT-VP29/06/2017Phòng GDĐTPhòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường khai thác cổng thông tin điện tử Tải về
Số: 585/KH-PGDĐT16/07/2018Phòng GD&ĐT Tam NôngKế hoạch Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về
1239/PGDĐT-THCS11/09/2017Phòng GDĐTHướng dẫn thực hiện công tác dạy thêm học thêm từ năm học 2017-2018 Tải về
392/PGDĐT-THCS10/05/2017Phòng GDĐTTam Nông mở rộng triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm lớp 6 cấp trung học cơ sở từ năm học 2017-2018 Tải về
407/QĐ -PGDĐT-THCS06/06/2017Phòng GDĐTDanh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017 Tải về
464/PGDĐT-THCS05/06/2017Phòng GDĐTTam Nông chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác ôn thi Tuyển sinh lớp 10, năm học 2017-2018 Tải về
347/HD-PGDĐT05/05/2017Phòng GDĐTHướng dẫn tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2017-2018 Tải về