Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông năm 2022

Đăng ngày: 2022-12-06 15:58:05
Sửa ngày: 2022-12-06 15:58:05
Ngày ký: 06/12/2022
Ngày hiệu lực: 06/12/2022
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Copy-of-1-54.-Quyet-dinh-cong-nhan-danh-sach-du-dieu-kien-du-tuyen.pdf
Kích thước: 610.39 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-1-54.-Danh-sach-du-dieu-kien-du-tuyen.pdf
Kích thước: 594.56 KB
Tải về