Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Đăng ngày: 2022-12-28 09:52:54
Sửa ngày: 2022-12-28 09:52:54
Ngày ký: 27/12/2022
Ngày hiệu lực: 27/12/2022
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Copy-of-1-153.-Thong-bao-ket-qua-thi-vong-1-2.pdf
Kích thước: 594.24 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-1-153.-DS-ket-qua-thi-vong-1-kem-thong-bao-2.pdf
Kích thước: 618.93 KB
Tải về