Về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quí III năm 2022

Đăng ngày: 2022-10-06 15:46:59
Sửa ngày: 2022-10-06 15:46:59
Ngày ký: 05/10/2022
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: QUYET-DINH-CONG-KHAI-QUY-III-2022-1-2.pdf
Kích thước: 873.28 KB
Tải về


Tên file: QUYET-DINH-CONG-KHAI-QUY-III-2022-1-1.pdf
Kích thước: 873.28 KB
Tải về


Tên file: QUYET-DINH-CONG-KHAI-QUY-III-2022-1.pdf
Kích thước: 873.28 KB
Tải về