Công văn Số: 519 /PGDĐT-TCCB Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Đăng ngày: 2018-06-11 14:47:25
Sửa ngày: 2018-06-11 14:47:25
Ngày ký: 11/06/2018
Ngày hiệu lực: 11/06/2018
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 2018-6-08_TRIEN-KHAI-THUC-HIEN-TT-04-PHU-TRACH-KE-TOAN.rar
Kích thước: 2.77 MB
Tải về