Đẩy mạnh tham gia cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi

Đăng ngày: 2020-05-26 15:33:48
Sửa ngày: 2020-05-26 15:33:48
Ngày ký: 21/05/2020
Ngày hiệu lực: 21/05/2020
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: scan_cong-van-hoi-thi-bac-ho-voi-thieu-nhi.pdf
Kích thước: 3.42 MB
Tải về


Căn cứ Công văn số 95-CV/LT, ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp “về việc đẩy mạnh triển khai tham gia Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, chỉ đạo Liên đội tiếp tục triển khai đến đội viên, học sinh cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” cụ thể như sau:

– Mỗi liên đội có ít nhất 30% đội viên tham gia phần thi trực tuyến, 05 bài thi viết, 20 bài thi vẽ tranh, đến hết ngày 10/6/2020; Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi về Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/6/2020.

– Tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện đoàn cho các Liên đội có từ 50% đội viên trở lên tham gia phần thi trực tuyến, có 10 bài viết, 30 bài thi vẽ tranh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Thường vụ Huyện đoàn hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo để cùng thống nhất thực hiện.