Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật.

Đăng ngày: 2018-09-14 08:12:36
Sửa ngày: 2018-09-14 08:12:36
Ngày ký: 13/09/2018
Ngày hiệu lực: 13/09/2018
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 2.-CV1147_-HD-lap-HS-TT-chi-tra-PCUD-GV-day-KT-hoa-nhap.signed-1.pdf
Kích thước: 244.51 KB
Tải về