Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do các đơn vị nhập dữ liệu sai hoặc do cải chính hộ tịch từ năm 2006 trở về sau)

Đăng ngày: 2020-10-07 14:00:59
Sửa ngày: 2020-10-07 14:00:59
Ngày ký: 03/10/2020
Ngày hiệu lực: 03/10/2020
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: B-I-2.doc
Kích thước: 72.50 KB
Tải về