Thông báo Số: 245/TB-PGDĐT.TCCB v/v chiêu sinh khoá bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

Đăng ngày: 2018-03-16 15:22:57
Sửa ngày: 2018-03-16 15:22:57
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 2018-3-15_THONG-BAO-CHIEU-LOP-TIENG-ANH-CAP-DO-A2.signed.pdf
Kích thước: 432.66 KB
Tải về


Tên file: Mau-danh-sach-dang-ky-hoc-tieng-Anh-cap-do-A2.xls
Kích thước: 213.50 KB
Tải về