Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đăng ngày: 2020-09-10 10:13:12
Sửa ngày: 2020-09-10 10:13:12
Ngày ký: 07/09/2020
Ngày hiệu lực: 07/09/2020
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 1098_SGDDT-KHTC_07092020-signed.pdf
Kích thước: 522.17 KB
Tải về


Tên file: Kem-CV_Thong-bao-ca-nhan-va-so-dien-thoai-tiep-nhan-phan-anh-cac-khoan-thu-khong-dung-SGD-1.xlsx
Kích thước: 12.38 KB
Tải về